Jeu de Boules voor iedereen

Gedragscode

Wij willen een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. 

Leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Een “leuke manier van omgaan” wordt echter door de één beschouwd als ” moet kunnen” maar gaat voor een ander te ver. 

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur probeert dit ongewenst gedrag dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur. Wanneer leden te maken krijgen met ongewenst gedrag is de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt.

Op die momenten dat een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet weet hoe je de situatie op moet lossen kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Hij/zij fungeert als klankbord en kan je helpen zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij hij/zij eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan hij/zij je ook doorverwijzen naar een andere instantie.

Dick Overeinder is binnen onze vereniging de vertrouwenscontactpersoon.

Om onze leden de kans te geven hun verhaal bij een vereniging-onafhankelijke persoon te doen zijn wij een samenwerking aangegaan met CKV Oranje-Zwart De Hoekse in Westmaas. Daar kun je contact opnemen met een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon. Zij heet Anke Kleijwegt. Bijkomend voordeel hiervan is dat, waar wenselijk, onze vrouwelijke leden hun verhaal bij een vrouw kunnen doen.

Contact leggen kun je doen door te klikken op het tabblad VCP. Daarin vind je de volledige taakomschrijving en de contactgegevens. Dit blad is beveiligd met een wachtwoord.