Jeu de Boules voor iedereen

Bestuur

Voorzitter:  Wim Luiten.   E-Mail               

Secretaris: Patrick van der Kraan. E-Mail      

Penningmeester: Carla de Jong.     E-Mail

Algemeenbestuurslid: Bertus van Diest.

Algemeenbestuurslid: Kees vd Berg. 

Wedstrijdcommisie: Frans de Rijke, Guus Annaert, Kees vd Berg.  E-Mail