Jeu de Boules voor iedereen

Contributie

Inschrijven vanaf 16 jaar mogelijk

Contributie : € 70,00 per jaar

Donateurs : Eur 30,00 per jaar

Bank/giro nummer : ING IBAN NL15INGB0009154901 t.n.v. “De Beijerse Worp”